logo Aka servis

Spoločnosť podľa požiadaviek vyrába počítače - skladá ich z vybraných komponentov. Po ukončení montáže je zariadenie otestované, aby zvládlo výkonové pracovné zaťaženie a dlhodobú bezporuchovú prácu.

Zameriavame sa na výrobu

  • pracovných staníc určených pre projektantov, geodetov a architektov, ktoré sú navrhnuté podľa používaného programového vybavenia
  • serverov určených na zdieľanú prácu alebo archiváciu