logo Aka servis

Spoločnosť ponúka nasledovnú výpočtovú techniku, sieťové zariadenia a príslušenstvo

kancelárske počítače, pracovné stanice a servery

operačné systémy, virtualizáciu, dátové úložiská a cloudové služby pre kancelárske počítače, pracovné stanice a servery

kancelárske programy

programy na ochranu koncových zariadení

sieťové zariadenia

záložné zdroje

kabelážne systémy dátových sietí