logo Aka servis

Spoločnosť ponúka služby zabezpečujúce funkčnosť zariadení a programového vybavenia

 • nezmluvná starostlivosť (bežný servis) bez akejkoľvek viazanosti a poplatkov so štandardnou reakčnou dobou 24 - 48 hodín počas pracovných dní
 • zmluvná starostlivosť zabezpečujúca optimálny chod zariadenia a funkčnosť programového vybavenia, s možnosťou priebežného monitorovania stavu a zmeny parametrov, dohodnutím reakčnej doby a prípadne poskytnutím náhradného zariadenia

Spoločnosť vykonáva nasledujúce servisné práce

 • inštalácie, konfigurácie, údržby a opravy serverov, pracovných staníc, počítačov a notebookov
 • inštalácie, konfigurácie a údržby operačných systémov, kancelárskych balíkov a antivírových programov
 • inštalácie, konfigurácie, údržby a opravy dátových sietí a sieťových zariadení
 • inštalácie, konfigurácie, údržby a opravy kancelárskych tlačiarní a multifunkčných zariadení
 • inštalácie, konfigurácie, údržby a opravy veľkoformátových tlačiarní, veľkoformátových multifunkčných zariadení, veľkoformátových skenerov a skladačiek
 • inštalácie, konfigurácie, údržby a opravy zariadení pre tlač a tlačových serverov
 • inštalácie, konfigurácie a údržby programov na správu tlačových úloh a účtovanie
 • inštalácie, konfigurácie, údržby a opravy dokumentových skenerov
 • inštalácie, konfigurácie a údržby systémov na správu dokumentov
 • inštalácie, konfigurácie, údržby a opravy 3D tlačiarní a 3D skenerov