logo Aka servis

Spoločnosť ponúka nasledovné farebné a čiernobiele veľkoformátové tlačiarne, multifunkčné zariadenia, veľkoformátové skenery a programy pre veľkoformátové zariadenia

veľkoformátové multifunkčné zariadenia

farebné veľkoformátové tlačiarne

čiernobiele veľkoformátové tlačiarne

farebné veľkoformátové tlačiarne na tlač fotografií a umeleckej grafiky

farebné veľkoformátové tlačiarne na tlač plagátov

veľkoformátové dokončovacie zariadenia

veľkoformátové skenery

programy pre veľkoformátové zariadenia